Ψ

PSICOLOGIA

Psicoteràpia per a adults, joves i infants.

Reeducació: Més de 10 anys d’experiència en el món de l’educació. Especialitat en dificultats d’aprenentatge i dèficit d’atenció. Mediació familiar i escolar.

L

OBTENCIONS

Per obtenir per primer cop el permís o llicència de conducció de qualsevol tipus de vehicle: motos, cotxe, camió, etc... us expedirem el Certificat Mèdic. (No calen fotografies)

RENOVACIONS

Per renovar el carnet de qualsevol tipus, per tal de fàcilitar-te els tràmits, el Centre t'ho gestionarà gratuïtament a Trànsit i rebreu el carnet a casa sense cap mal de cap. Degut a la nova manera de tramitació ja no calen fotografíes.

GRUA

Certificats per obtenir o renovar el carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada segons el Reial Decret 837/03 de 27 de Juny o d'operador de grua torre segons el Reial Decret 836/03 de 27 Juny.

SEGURETAT PRIVADA

Certificat per a poder treballar com a guarda de seguretat i les seves especialitats, també d'escolta o vigilant d'explosius.

ANIMALS PERILLOSOS

Si vols tenir la teva mascota en regla, no ho dubtis i fes-te el Certificat.

NÀUTICA

Certíficats Mèdics oficials per Nàutica per poder governar embarcacions d'esbarjo, adaptats a la nova Resolució de la Marina Mercante.

ARMES

Obtencions o renovacions ja sigui per poder gaudir de l'esport de la caça o per seguretat personal.